Inventaris

InventarisIMG_1782
(opgetekend door de Stagiairs, in en rond de Beursschouwburg)

Kwaliteiten van een Handelaar:

 • – geduld
 • – zin
 • – dubbelzinnigheid
 • – wat verbeelding
 • – ervaring
 • – een instrumentele aanpak
 • – intuïtie
 • – dualiteit
 • – de vrijheid om dingen niet te benoemen
 • – een ingesteldheid
 • – een dissensus
 • – inter-esse
 • – pragmatisme
 • – affect
 • – betrokkenheid
 • – intimiteit
 • – empathisch vermogen
 • – (on)handigheid
 • – (on)gevoeligheid
 • – humor
 • – diplomatie
 • – stijl
 • – gewoonte
 • – verslaving
 • – nieuwsgierigheid
 • – besmetting
 • – toegankelijkheid
 • – proactiviteit
 • – verwondering
 • – communicatie
 • – schaal

Grondstoffen van een Handelaar:

 • – tijd
 • – omstandigheden
 • – het hier en nu
 • – het verleden
 • – de toekomst
 • – een imaginaire praktijk
 • – voorbeelden
 • – ideeën
 • – een impasse
 • – de mogelijkheid van een vervolg
 • – een perspectief
 • – koffie
 • – een evidentie
 • – het andere
 • – een contradictie
 • – een instelling
 • – wat filosofie
 • – een methode
 • – een intermezzo
 • – plaatsen in de overgang: tussenruimtes
 • – het leven binnen twintig (of …-tig) jaar
 • – sfeer
 • – begin
 • – eind
 • – toeval
 • – richting
 • – traject
 • – afstand en nabijheid
 • – bagage
 • – interest
 • – gelijkenissen
 • – vriendschap
 • – liefde (en verontwaardiging, ongehoorzaamheid, tegenstand als mogelijke vormen ervan, als wapens van de liefde)
 • – (on)gemak
 • – neveneffecten
 • – een relatie
 • – een signatuur
 • – ruis
 • – taal
 • – (noodzaak) motivatie / drijfveer
 • – verwarring

Personages als Handelaars:

 • – een handelende geest
 • – kunstenaars
 • – bemiddelaars
 • – een publiek
 • – de ander
 • – je zelf
 • – vrienden
 • – handelsreizigers
 • – insiders
 • – outsiders
 • – sponsors
 • – docenten en studenten

Instrumenten van een Handelaar:

 • – een inventaris (lijst van dingen)
 • – boeken
 • – beelden
 • – een kasboek
 • – een handboek
 • – een document
 • – vocabularium
 • – personage
 • – een maquette
 • – agenda
 • – handen
 • – faciliteiten
 • – een uitnodiging
 • – een voorkeur
 • – een scenografie
 • – inserts
 • – (on)tjes
 • – een dagboek
 • – een norm
 • – een budget
 • – een deadline
 • – een geheim
 • – een narratief

Handelingen van een Handelaar:

 • – projectie
 • – een reactie
 • – keuze
 • – delen
 • – uitwisseling
 • – tonen
 • – loslaten
 • – falen
 • – onderhandelen
 • – interpretatie
 • – tactiek
 • – devenir imperceptible
 • – kopiëren
 • – stuntelen
 • – aanvaarden (van het andere)
 • – nomadisch denken
 • – een interventie
 • – wachten
 • – verlangen
 • – verleiden
 • – behandelen
 • – hechten
 • – loslaten
 • – doorgeven
 • – neerleggen (het werk -)
 • – vertalen
 • – flirten
 • – aantrekken
 • – invullen
 • – concurreren
 • – twijfelen

Ruimtes van Handelaars:

 • – werkkamer
 • – testruimte
 • – presentatieruimte
 • – wachtkamer
 • – antichambre
 • – vrijzone
 • – tijdelijke ruimte (under construction)
 • – verplaatsbare ruimte (nomadisch)
 • – shop (pop-up)
 • – vitrine
 • – atelier
 • – boek
 • – archief
 • – opslagplek
 • – een galerij
 • – een kabinet (met boeken, voor consultaties)
 • – een bibliotheek (om onze boeken in- en uit te lenen)
 • – een klas
 • – een markt
 • – een bar
 • – technische ruimte
Advertenties

Wat is dat nu weer?

Mijn beste Van Patienten,

Wat is dat nu weer? Mag ik u nogmaals wijzen op de inventaris waar heel uw gedoe van de Handelaars mee begon? Kijk nog eens naar het eerste woordje in die inventaris. Wat staat daar? Precies: geduld. Dat is de eerste les die ge uzelf hebt geleerd, lang voor deze stage begon. Het is de les die ge elke keer weer lijkt te vergeten.

Geduld, Van Patienten, zal u uit uw nutteloosheid halen. Alles op zijn tijd. Gebruik de tijd van uw stage waarvoor die dient: om rustig rond te kijken en te luisteren en te leren van de handelingen van al die ervaren mensen rondom u. En ga af en toe eens terug, niet alleen naar uw inventaris, maar ook naar uw nota’s. Dan zult ge zien wat er allemaal veranderd is sinds het begin van uw stage. Ge zult zien dat ge ook kunt leren van uw eigen handelingen, Van Patienten.

De grote filosoof Sören Kierkegaard – ge weet, Van Patienten, dat ik af en toe wel eens een boek durf te lezen – schreef dat het leven slechts van achter naar voor kan begrepen worden, maar wel van voor naar achter moet geleefd. Zo gaat dat ook met uw stage, Van Patienten. Wat ge nu doet kan futiel lijken, maar later zult ge nog met veel plezier terugdenken aan de lessen die ge vandaag leert.

Het is zoals met de liefde, Van Patienten. Ge weet dat ik daar graag over spreek. Dat is wat mij drijft in het leven: de liefde voor mijn patiënten, voor mijn werk. Welnu, Van Patienten, in de liefde moet ge leren springen. Ge moet uw eigen loslaten, u overgeven, u laten gaan. En alleen dan zal het werken. Alleen dan zult ge daar plezier in vinden. Ge moet houden van uw stage, van uw handelaars,van uw werk. U smijten. Alleen dan zal het lukken.

En die keelpijn, Van Patienten? Zou het kunnen dat dat iets te maken heeft met die karaoke van vorige week? Ik heb u daar nogal tekeer zien gaan met die micro en die pruik. Ook daar, Van Patienten: spaart uzelf, geeft om uzelf, ziet uzelf graag. Begint met uw stem wat minder te gebruiken de volgende dagen. Luistert wat naar de mensen en drinkt een kopje thee. Dan komt dat allemaal wel weer in orde.

Het gaat u goed, Van Patienten. De dokter ziet u graag.

Gegroet,

De Dokter

Van Patienten heeft een dipje

Dag Dokter,

Van Patienten heeft een dipje. Soms voel ik mij zo nutteloos. Ik denk dat het komt door al die Handelaars. Dan loop ik als stagiair helemaal verloren tussen al die mensen die precies weten wat ze doen, hoe ze het doen en waarom ze dat doen. Dan lijkt alles wat ik doe zo triviaal. Die inventaris, die inserts, dat blogje, die facebook: waarom? wat? hoe?

Soms, dokter, wou ik dat die stage al lang achter de rug was. Dat ik zelf een Handelaar was die precies weet wat te doen, hoe dat te doen, en waarom. Zoals Ann en Fred en Helena en Tom en Aaf en Lieve en Claire en Sonia en Philippe en Rudy en Margareta en Yasmina en An.

En nu ik toch bij u ben, dokter. Ik heb al een hele week keelpijn. Kan u daar ook iets aan doen, dokter?

Oh, dokter, ik wou dat ik een dokter was met patiënten om te helpen, net als u.

U genegen en bewonderend,

Van Patienten